Figure 1: Example App Page-1

Hi everyone , In this article, I want to show you how to deploy an example Streamlit application with Heroku, a platform as a service (PaaS) allowing you to run applications written in multiple different programming languages — including Python and Ruby — on the cloud.

Streamlit is an open-source…

Herkese merhaba , bu yazımda sizlere veri bilimi ve makine öğrenmesi alanında sıkça duyduğumuz bir kavram olan sınıflandırma (classification) nın aslında ne olduğunu kendi söylemlerim ve görsel olarak destekleyerek basitçe anlatmaya çalışacağım.Keyifli okumalar dilerim.

Öncelikle sınıflandırma kelimesini ilk duyduğumuzda sezgisel olarak aklımıza ne geldiği hakkında konuşarak başlayalım.Herhalde bir çoğumuz sınıf…

Herkese merhaba , Lineer Regresyon , diğer bir deyişle Doğrusal Regresyon ‘un aslında ne olduğunu bu yazımda basitçe kendi ifadelerim ve grafik görselleri ile de destekleyerek açıklamaya çalışacağım.Keyifli okumalar dilerim.

Öncelikle regresyon nedir kısaca buna değinmek isterim ; iki yada daha çok değişkenin arasındaki ilişkiyi ifade eder.Örneğin , insanların yaşı…

Uğur Selim Özen

Data Scientist who is developing himself in Data Analytics , Machine Learning and Cloud Technologies domains. https://ugurselimozen.github.io/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store